20 de novembre 2016

L’Alcoraia: Ruta de les Coves . (1) Una mirada en el temps

L’Alcoraia:    Ruta de les coves.
1.                      Una mirada en el temps.

 L’agricultura va ser en el seu moment l’activitat principal  dels veïns de la partida, juntament amb altres treballs a jornal, de caràcter temporal , com la d’esporgador, tot el que es relaciona amb l’algeps (xicotetes explotacions on treballaven  solament tres o quatre persones en cada explotació...) , llenyaters ( es portava llenya als forns de Sant Vicent i Alacant),  llauradors , primerament amb mula i després amb tractor, algun ramader (cabres i ovelles) o bé es llogaven a jornal per a altres quan ho necessitaven,  perquè havien acabat el treball en la seua terra, en propietat o llogada a les finques de Lo Boligni i Casa Alcoraia, o bé perquè no en tenien ni portaven la d’altres.
El procés d’industrialització que es va dur a terme en els anys seixanta va provocar l’abandonament de les tasques del camp, que eren realment de subsistència ( les propietats xicotetes aconseguides pel treball  familiar dels avantpassats  i dividides després de repartir      l’ herència) i la migració de moltes famílies a Sant Vicent  i Alacant buscant faena en les noves indústries i la construcció, al mateix temps que la possibilitat d’estudis per als seus fills...


Sobre l’impacte de l’autovia de circumval·lació a Alacant, AP-7 , i de les vies de l’AVE, que han creuat perpendicularment el nostre territori,  per la part Est, dividint_lo en quatre parts, no es pot dubtar que ha sigut molt negatiu...Sobre tot l’autovia, que ha afectat més terres de cultiu i que s’ha demostrar innecessària...


L’itinerari que proposem  ens permet fer una mirada a la història i evolució de l’Alcoraia, de les cases tradicionals,  de les noves construccions i dels tres sectors on estan concentrades les coves.

2-Ruta de les coves:       
    Farem una ruta circular, procurant no anar per la Carretera, per  la perillositat del pas dels vehicles...El punt d’eixida-tornada  serà la Plaça de la Festa, on disposem d’aparcament per als cotxes i taules i seients ... Esta Plaça està  al costat de la carretera  entre Sant Vicent-Alcoraia-Autovia Madrid i s’entra pel camí que queda al costat del nou l’edifici  municipal polivalent (antigues escoles), km. 8,8. 1-Eixirem  per avall,  en direcció sud, cap a la carretera de El Rebolledo, que travessarem i seguirem el camí que ix per l’esquerra del creuament i que ens portarà al camí de Els Garcies. Veurem la casa Lo Boligni al fondo, a la dreta,per baix de la zona coneguda com “el Figueralet”...


Seguirem el  camí que passa per baix de l’AVE cap  a les cases de Els Garcies, cases de les mes antigues de la partida, on està la casa de “Tonet l’estudiant” ... A l’esquerra  hem deixat vàries cases antigues...Uns cent mestres més avant, passades les cases, ja comença    la zona de El Xaparral, una zona nova, de cases  segona residència. En el creuament de camins seguirem el Camí d’Alacant, i deixarem el del del Xaparral .

2-Continuarem per amunt i veurem que a la dreta queden bancals erms i podem observar la zona anomenada El Castell, una lloma on podem veure  la façana de quatre coves... Esta és la primera zona de coves de la partida...Quan  passem una de les cases antigues, la del Tio Maniuelet, arribem a la carretera,   creuem en direcció a l’Alcoraia  i continuem pel camí que ix a la dreta, el Camí del Palmito, i el seguim.


3-Passarem pel costat de la casa Hernàndez, per baix de la via de l’AVE,  i uns cinquanta metres més avant ix un camí a la dreta, el Camí de la Guasintona , que seguirem per a veure dos precioses coves  , restaurades pels seus propietaris...Seguint este, passades les coves, ens durà al camí de la Casa Alcoraia , per on continuarem uns dos-cents metres, fins arribar a uns grans pins.


Nota: Si seguim el camí de El Margalló, o El Palmito, les coves quedaran a la dreta i quan arribem a la casa de El Xixonenc ens creuarem amb el 
 camí de la Casa Alcoraia, que continuarem per amunt , deixant la casa a la dreta (observem que esta casa  té habitacions cova, fetes sobre en la lloma ),seguim  uns dos-cents metres...

Passat el senyal del nom del camí, just davant d’uns grans pins ,girarem a l’esquerra, i seguirem una senda que va pel costat del marge i, pel costat de la canonada  de reg. Quan arribem a la lloma, ens creuarem la senda que porta a les tres coves que queden a la dreta... I ja estarem dal de El Pla Rufa. Des d’este punt podrem veure tota la zona Est i centre de l’Alcoraia. Ara seguirem el camí (Camí de la Ventisca)  per avall fins arribar a la Ctra., que seguirem , cap a la dreta, en direcció al Centre Polivalent, a la Plaça de la festa.


5-Continuarem per la carretera, deixant a l’esquerra l’antiga casa de Cecília, antiga tenda de la partida,  dona emprenedora que tenia i conduïa cotxe en les anys seixanta per a baixar per les compres  a Sant Vicent i Alacant , que feia , a més a més,  de taxi. Al costat,   el centre  Polivalent, antigues escoles  i, a l’altra banda, la casa del Tio Juan, antiga  forja de la zona. Més avant, a la dreta , l’antiga casa de Pasqual Pastor, “el Cuto” i el xalet dels Manero. Continuant la carretera, a uns cent metres, a la dreta,   ix el Camí de la Foia, que és el que  agafarem


6.Passarem per davant d’un grup de quatre  cases i una cova. A continuació , a la revolta ,deixarem el camí asfaltat i seguirem una antiga senda que ix a l’esquerra, quasi imperceptible per poc practicada i pujarem per la llometa que ens du al camí que dóna accés a l’última cova de la zona. Seguirem esta camí per avall i veurem  un grup de coves en perfectes condicions d’habitatge, amb un bon porxe i preciosos jardins al davant...


7-Continuarem el camí per avall fins arribar a la carretera, on girarem a la dreta, en direcció al  Rebolledo, i quan passem per davant del cartell ens desviarem pel camí que ix a la dreta i , uns trenta metres més avant agafarem el de l’esquerra, el Cami del Bessonet ( Camino de la casa los Gemelos)

8-Darrere de la casa que hi ha a la dreta, la casa del Tio Tonico, seguirem el camí de l’esquerra, que baixa per una costera, per darrere de la casa,  passant per davant  d’un nou conjunt de coves. Continuarem este camí desviant-nos a l’esquerra fins arribar novament  a la carretera pel Camí del Milano.

9-Una volta en la carretera seguirem cap a l’esquerra,  uns cinquanta metres,  i agafarem El Camí de Baix, que ix per davant de el Bar la Cueva, cova convertida en bar, on podem descansar i refrescar-nos...


10-Per aquest camí passarem per davant de tres coves i de la casa de “el Farineret”, on en els anys seixanta havien  un cine d’estiu i un d’hivern, gràcies a la iniciativa emprenedora del propietàri, Vicente Cremades, el Farineret.  Eixirem per darrere de la casa de El Trinquet al camí del seu nom i baixant, pel costat de la casa, agafarem el camí que ix a l’esquerra, el Camí de El Baldeo, que seguirem sense deixar-lo , fent cercle , per a tornar a la carretera de l’Alcoraia on ix el Camí de El Trinquet.

Tornarem seguint la carretera i uns cent- cinquanta  metres més avant, just davant del Camí de la Foia, -11- a la dreta de la carretera ix el Camí de lo Boligni, que  seguirem, per avall  fins arribar al  Camí del Rebolledo, on seguirem cap a l’esquerra fins arribar al Camí de la Festa, i tornar al punt d’origen. 12

Nota: Podem tornar al punt de partida  seguint la carretera, sense agafar el Camí de Lo Boligni...Continuant  la carretera fins arribar al Centre Polivalent ..
L'Alcoraia: Ruta de les coves.

L’itinerari que proposem  ens permet fer una mirada a la història i evolució de l’Alcoraia, de les cases tradicionals, de les noves construccions i dels tres sectors on estan concentrades les coves.

2-Ruta de les coves:       
    Farem una ruta circular, procurant no anar per la Carretera, per  la perillositat del pas dels vehicles...El punt d’eixida-tornada  serà la Plaça de la Festa, on disposem d’aparcament per als cotxes i taules i seients ... Esta Plaça està  al costat de la carretera  entre Sant Vicent-Alcoraia-Autovia Madrid i s’entra pel camí que queda al costat del nou l’edifici  municipal polivalent (antigues escoles), km. 8,8. 1-Eixirem  per avall,  en direcció sud, cap a la carretera de El Rebolledo, que travessarem i seguirem el camí que ix per l’esquerra del creuament i que ens portarà al camí de Els Garcies. Veurem la casa Lo Boligni al fondo, a la dreta,per baix de la zona coneguda com “el Figueralet”...


Seguirem el  camí que passa per baix de l’AVE cap  a les cases de Els Garcies, cases de les mes antigues de la partida, on està la casa de “Tonet l’estudiant” ... A l’esquerra  hem deixat vàries cases antigues...Uns cent mestres més avant, passades les cases, ja comença    la zona de El Xaparral, una zona nova, de cases  segona residència. En el creuament de camins seguirem el Camí d’Alacant, i deixarem el del del Xaparral 

2-Continuarem per amunt i veurem  que a la dreta queden bancals erms i podem observar la zona anomenada El Castell, una lloma on podem veure  la façana de quatre coves... Esta és la primera zona de coves de la partida...Quan  passem una de les cases antigues, la del Tio Maniuelet, arribem a la carretera,   creuem en direcció a l’Alcoraia  i continuem pel camí que ix a la dreta, el Camí del Palmito, i el seguim.


3-Passarem pel costat de la casa Hernàndez, per baix de la via de l’AVE,  i uns cinquanta metres més avant ix un camí a la dreta, el Camí de la Guasintona , que seguirem per a veure dos precioses coves  , restaurades pels seus propietaris...Seguint este, passades les coves, ens durà al camí de la Casa Alcoraia , per on continuarem uns dos-cents metres, fins arribar a uns grans pins.


Nota: Si seguim el camí de El Margalló, o El Palmito, les coves quedaran a la dreta i quan arribem a la casa de El Xixonenc ens creuarem amb el camí de la Casa Alcoraia, que continuarem per amunt , deixant la casa a la dreta (observem que esta casa  té habitacions cova, fetes sobre en la lloma ),seguim  uns dos-cents metres...

Passat el senyal del nom del camí, just davant d’uns grans pins ,girarem a l’esquerra, i seguirem una senda que va pel costat del marge i pel costat de la canonada  de reg. Quan arribem a la lloma, ens creuarem la senda que porta a les tres coves que queden a la dreta... I ja estarem dalt de El Pla Rufa. Des d’este punt podrem veure tota la zona Est i centre de l’Alcoraia. Ara seguirem el camí (Camí de la Ventisca)  per avall fins arribar a la Ctra., que seguirem , cap a la dreta, en direcció al Centre Polivalent, a la Plaça de la festa.

5-Continuarem per la carretera, deixant a l’esquerra l’antiga casa de Cecília, antiga tenda de la partida,  dona emprenedora que tenia i conduïa cotxe en les anys seixanta per a baixar per les compres  a Sant Vicent i Alacant , que feia , a més a més,  de taxi. Al costat,   el centre  Polivalent, antigues escoles  i, a l’altra banda, la casa del Tio Juan, antiga  forja de la zona. Més avant, a la dreta , l’antiga casa de Pasqual Pastor, “el Cuto” i el xalet dels Manero. Continuant la carretera, a uns cent metres, a la dreta,   ix el Camí de la Foia, que és el que  agafarem

6.Passarem per davant d’un grup de quatre  cases i una cova. A continuació , a la revolta ,deixarem el camí asfaltat i seguirem una antiga senda que ix a l’esquerra, quasi imperceptible per poc practicada i pujarem per la llometa que ens du al camí que dóna accés a l’última cova de la zona. Seguirem esta camí per avall i veurem  un grup de coves en perfectes condicions d’habitatge, amb un bon porxe i preciosos jardins al davant...


7-Continuarem el camí per avall fins arribar a la carretera, on girarem a la dreta, en direcció al  Rebolledo, i quan passem per davant del cartell ens desviarem pel camí que ix a la dreta i , uns trenta metres més avant agafarem el de l’esquerra, el Cami del Bessonet ( Camino de la casa los Gemelos).


8-Darrere de la casa que hi ha a la dreta, la casa del Tio Tonico, seguirem el camí de l’esquerra, que baixa per una costera, per darrere de la casa,  passant per davant  d’un nou conjunt de coves. Continuarem este camí desviant-nos a l’esquerra fins arribar novament  a la carretera pel Camí del Milano.

9-Una volta en la carretera seguirem cap a l’esquerra,  uns cinquanta metres,  i agafarem El Camí de Baix, que ix per davant de el Bar la Cueva, cova convertida en bar, on podem descansar i refrescar-nos...


10-Per aquest camí passarem per davant de tres coves i de la casa de “el Farineret”, on en els anys seixanta havien  un cine d’estiu i un d’hivern, gràcies a la iniciativa emprenedora del propietàri, Vicente Cremades, el Farineret.  Eixirem per darrere de la casa de El Trinquet al camí del seu nom i baixant, pel costat de la casa, agafarem el camí que ix a l’esquerra, el Camí de El Baldeo, que seguirem sense deixar-lo , fent cercle , per a tornar a la carretera de l’Alcoraia on ix el Camí de El Trinquet.

Tornarem seguint la carretera i uns cent- cinquanta  metres més avant, just davant del Camí de la Foia, -11- a la dreta de la carretera ix el Camí de lo Boligni, que  seguirem, per avall  fins arribar al  Camí del Rebolledo, on seguirem cap a l’esquerra fins arribar al Camí de la Festa, i tornar al punt d’origen. 12

Nota: Podem tornar al punt de partida  seguin la carretera, sense agafar el Camí de Lo Boligni...Continuant  la carretera fins arribar al Centre Polivalent ..

19 de novembre 2016

La casa Lo Boligni. La casa  de la finca a què dona nom, era la més senyorial de totes les de les partides.  Edificada possiblement en el s.XVIII, és comprada pel matrimoni Boligni, Juan i Maria, al doctor Ginés Gozálbez, qui l'havia comprada en 1742 als germans Mateo i José Alberola ("finca de 86 jornales de tierra con poca diferencia plantados parte  de viña y árboles,parte de tierra campa, con su casa, cubo, bodega, fuenta de agua viva y balsas, incluyendo todos los arreos de hacer y fabricar vino, de labrar y demàs (...)"*.
  És una gran casa construïda amb pedra calcària, com podem veure, a la vista,  en els cantons (única d'eixes característiques en la zona) que tenia una part principal, de planta baixa i dos pisos , de forma quadrada, acabada en una torreta, i al lateral , com adossada,  una construcció rectangular d'una sola altura i/o planta baixa que era la destinada als serveis.
 La porta principal dóna a una entrada rectangular, amb terrat on es posava a assecar l'ametla..., on es guardaven els carros i la collita (l'ametla, mentre es pelava..). Per l'esquerra havia una porta que donava als corrals i just davant de la porta hi ha una gran arcada en pedra, que dona a  un altra zona rectangular, on estava el rebost, la cuina, la porta de la quadra i , a la dreta, l'escala que puja a la primera i segona planta. Al primer pis estava dividit en dues parts , una, la casa dels casers i  l'altra, la dels propietaris, que venien normalment l'estiu. La segona planta era la cambra, on es guardaven les ametles, el forment,civada...és a dir, la collita, ben lluny de qualsevol humitat.

 Els corrals, situats a 'esquerra de l'edifici, tenien una porta al carrer i a la part contrària, al fons una porta que donava a l'almàssera, damunt la qual hi ha una cambra. A l'esquerra, un altre corral, que té també un edifici amb una planta de cambra. A l'esquerra del tot, en la fatxada,  és veu la porta que dona a l'ermita.
La part de baix de la 
planta quadrada, principal,és el celler, situat per baix terra, soterrani,  aprofitant que la casa està edificada sobre una lloma, el que permetia accedir per darrere per una porta  a nivell de terra. Per la casa  es baixa des de la primera planta,  a través d'un portó.
 Una casa senyorial, amb el seu celler, la seua almàssera, una ermita...que quan entres recorda a l'entrada a l'Ajuntament d'Alacant: l'entrada, les bigues del sostre, les arcades...Podria haver estat dissenyada pel mateix arquitecte i construïda, com aquell, durant el segle XVIII.
Casa Lo Boligni


 Ajuntament d'Alacant


*Tesi doctoral de D. Vicente Seguí Romà, UA, "Comerciantes extranjeros en Alicante (1700-1750). Hombres  de negocios frnaceses y genoveses en una ciudad mediterránea.

Al respecte podem veure la notícia que va aparéixer  al diari La Verdad. (piqueu damunt per anar a l'enllaç)


La Casa Lo Boligni, con casi trescientos años de historia, resiste el paso del tiempo


Este ejemplo de hacienda rural es Bien de Relevancia Local y ha sido recientemente restaurado por su actual propietario
Actualment la casa és una Granja Escola dirigida per Luís Àlvarez, hereu de la propietat, qui ha  restaurat, dins de les seues possibilitats, l'edifici , i li ha donat esta funcionalitat.
Així mateix  es pot llogar per a qualsevol esdeveniment, organitzat pel llogador o per la propietat.
Un lloc interessant per a visitar...
Si voleu més informació, piqueu els enllaços següents:

GRANJA -ESCOLA LO BOLIGNI

LO BOLIGNI, CENTRE D'ESDEVENIMENTS.


NOTICIES I PUBLICACIONS RELACIONADES:


El Mundo-Comunidad valencianaFrancisco Bouligny, señor de Luisiana

La vivienda número 51 de la partida rural alicantina de l'Alcoraia es una voluminosa finca, noble y fornida, de casi 2.000 metros cuadrados de superficie útil, con una ermita humilde, un campo de olivos centenarios y una cantera de caliza, escondida en la panza de un cerro, que hasta 1845 fue propiedad de los comerciantes marselleses Jean Bouligny y Marie Paret. Los amos de la más importante casa de comercio al por mayor en la primera mitad del siglo XVIII, la Compañía Bouligny, dedicada a préstamos y venta de lana y barrella (sosa para jabón). Con una facturación que, según el profesor de Historia Vicent Ribes Iborra, persistente investigador de los Bouligny y de la presencia valenciana en América, encarnaba en 1758 "el más alto grado de riqueza y prosperidad entre las casas de Alicante", o "una séptima parte de los negocios" urbanos.FAENES TRADICIONALS. (Índex)

                         LES FAENES TRADICIONALS.

UEP!: BATRE A L'ERA.1 .L'agricultura: cultius tradicionals.
   La casa tradicional .

2-L'agricultura de secà: el reg.
L'agricultura de secà. La casa tradicional.

3-Faenes tradicionals: LA  SEGA.


El Querol Vell » XXIV Fiesta de la Siega y la Trilla de Avià 08/07/12http://alcoraia.blogspot.com/2016/03/faenes-tradicionals.html4-Faenes tradicionals: després de la sega, batre en l'era.5-LES FAENES TRADICIONALS: 
ARREPLEGAR L'OLIVA
 I FER L'OLI.
6.-Faenes tradicionals: fer lametla.


recogiendo almendras, PEDRO MARTINEZ (Granada)7.-FAENES TRADICIONALS. ARREPLEGAR LES GARROFES.

Alcoraya - Alcoraia (Alacant -Alicante): d'agost 2016

8-Les faenes tradicionals: l'algeps.9-Les pedreres de calcita.10-El REG.LA REGULACIÓ DELS VESSANTS: ELS ASSUTS-PARTIDORS.